Гербицид Базис 75

Цена: 15372.00 грн/кг
(Итого к оплате: 3843.00 грн)

Базис высокоэффективный послевсходовый гербицид для контроля широкого спектра сорняков в посевах кукурузы. Базовая единица 250 гр.


Базис высокоэффективный послевсходовый гербицид для контроля широкого спектра сорняков в посевах кукурузы.
Базовая единица
250 гр.
Преимущества применения Базиса:
— Высокоэффективная защита кукурузы со сбережением Ваших средств
— Высокая селективность
— Базис® эффективно действует в условиях сухой погоды
— Рекомендуется для ранней защиты посевов кукурузы
— Период защиты: фаза культуры от 2 до 5 листов
— Расширенный спектр контролируемых сорняков
— Низкая норма внесения на гектар, которая обеспечивает простоту и удобство в использовании
— Возможность использования в баковых смесях с препаратамипартнерами
Механизм действия
Базис поглощается преимущественно листьями сорняков и быстро перемещается после применения к кончикам корневой системы и листьев. Базис прекращает деление клеток чувствительных к препарату сорняков путем влияния на их энзимную систему, которая не существует в организме человека и других теплокровных. Чувствительные сорняки уже через несколько часов прекращают рост и больше не конкурируют с культурными растениями за доступ к влаге и минеральным веществам. Видимые симптомы, такие как прекращение роста, хлороз, отмирание конечных побегов и некроз, появляются через несколько дней после применения. Полная гибель сорняков происходит на протяжении 10-20 дней. Более стойкие сорняки или те, что находятся на более поздний стадии роста, в момент применения могут остановить свой рост и не составлять больше конкуренции культурным растениям.
Механізм дії

Пікоксістробін
Унікальна діюча речовина з класу стробілуринів.
Є сильним інгібітором на ранніх стадіях циклу розвитку збудників хвороб.
Зупиняє дихання клітин грибів, блокує передачу електронів у мітохондрії.
Володіє профілактичною (превентивною) та лікувальною дією.
Після проникнення (трансламінарне переміщення) системно рухається по ксилемі.
Здатний перерозподілятись та діяти завдяки паровій фазі.
Швидко проникає в рослину та метаболітично стійкий.

Ципроконазол
Належить до класу триазолів.
Є системним компонентом захисної та лікувальної (терапевтичної) дії.
Ципроконазол є інгібітором процесу деметилування.
Здатний гальмувати ріст гіфів та грибниці грибів за рахунок порушення процесу біосинтезу стеролів у клітинній мембрані.

Аканто Плюс® – фунгіцидна активність:
Здатний ефективно захищати від збудників захворювань, що належань, що належать до 4-х класів (аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дейтероміцетів);
Забезпечує збереження врожаю та покращення його якості, особливо в умовах сильного розвитку захворювань.

Аканто Плюс® – фізіологічний ефект на культурні рослини
Стимулює розвиток біомаси рослин та покращує фотоасиміляцію;
Покращує стійкість до стресових умов та ефективність використання вологи;
Покращує засвоєння вуглекислого газу та оптимізує азотний обмін;
Уповільнює процес утворення етилену – запобігає старінню рослин.

Пікоксістробін

Поєднує в собі комбіновану здатність до системного та трансламінарного переміщення, перерозподілу у повітрі завдяки паровій фазі та здатності до активної дифузії в листкову поверхню листків – це забезпечує рівномірний захист як оброблених частин рослин, так і нового приросту, що особливо актуально впродовж активного розвитку культури.