Инсектицид Масай

Цена: 4043.48 грн/кг
(Итого к оплате: 404.32 грн)

Унiкальний акарицид, що дiє на всi рухомi стадiї розвитку клiщiв (личинки, дорослi особини) та володiє сильно вираженою овiцидною дiєю (лiтня яйцекладка).

Препарат високоефективний в боротьбi з основними видами клiщiв, якi пошкоджують насадження яблунi та виноградникiв – Tetranychus urticae, Eotetranychus carpinii, Panonychus ulmi, Typhlodromus pyri, Neoseiulus barkeri.

Завдячуючи здатностi проникати в рослину вiн знищує шкiдникiв i на нижнiй сторонi листка. Характеризується високою початковою токсичнiстю до патогенiв та подовженою захисною дiєю.

Характеристика акарициду МАСАЙ®:

Діюча речовина: діюча речовина

Препаративна форма: розчинний у воді порошок (р.п.)

Розподіл у рослині: контактно-системний

Норма витрати робочої рідини: 500 - 1200 (залежно від фази розвитку та віку насаджень)


Особливостi застосування:

Для зручностi використання, а також вимiру точностi необхiдної норми застосування, препарат постачається в розчинних пакетиках по 100 грам. Тому при приготуваннi робочої сумiшi необхiдно лише додати до баку обприскувача необхiдну кiлькiсть розчинних пакетикiв.

МАСАЙ® – переваги препарату:
вiдрiзняється високою вибiрковiстю, не дiє на хижих клiщiв
дуже висока початкова ефективнiсть та подовжена захисна дiя
ефективний в широкому температурному дiапазонi
можливе застосування в перiод цвiтiння (безпечний для бджiл);
не впливає на корисних комах
можлива бакова сумiш з бiльшiстю фунгiцидiв та iнсектицидiв (наприклад ДЕЛАН®, АКРОБАТ® МЦ, ПОЛIРАМ® ДФ, КУМУЛЮС® ДФ, СТРОБI® та iн.)
можливiсть використання в антирезистентних програмах захисту (вiдсутня перехресна резистентнiсть з iншими акарицидами)